Implementare modele de contract, contracte si semnatura electronica din partea beneficiarului

Incepand cu data de 12.05.2021 am implementat posibilitatea de a genera contracte, pe baza unor modele de contract pe care le puteti defini in prealabil.

Functionalitatile modulului de contractare includ:

  • Posibilitatea de a gestiona contractele companiei Dvs.
  • Emiterea de contracte pe baza modelelor definite, persoane fizice și juridice
  • Trimiterea pe email a contractului către beneficiar
  • Beneficiarul poate semna electronic contractul, fără a mai fi necesară semnătura olografă
  • În cazul în care lipsesc date referitoare la beneficiar, înainte de a semna contractul, acesta trebuie să completeze datele lipsă
  • Generare contracte recurente, sistemul vă notifică înainte de expirarea acestuia, astfel încât să îl reînnoiți din timp

Functionalitatea este disponibila doar pentru conturile platite.

Înapoi